Regulamin


Art. 1
Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego „kody-rabatowe.info” („Regulamin”) został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego „kody-rabatowe.info” („Serwis”), znajdującego się pod adresem internetowym kody-rabatowe.info


Art. 2
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu
Konto Użytkownika Serwisu – dane udostępnione przez Użytkownika Serwisu, w ramach procesu rejestracji, które za jego zgodą są gromadzone oraz przetwarzane w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług w ramach Serwisu
Użytkownik Serwisu – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.


Art. 3

Informacje zamieszczone w opisie kodów rabatowych, kuponów, promocji na stronie kody-rabatowe.info mogą różnić się od faktycznych ofert wskazanych sklepów. Serwis kody-rabatowe.info nie podejmuje odpowiedzialności za niepoprawne dane i nieaktualne kupony. Staramy się, aby wszystkie informację oraz dane były aktualne i wolne od błędów.


Art. 4
Utworzenie Konta Użytkownika Serwisu i korzystanie z niego jest dobrowolne i bezpłatne. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta Użytkownika Serwisu następuje poprzez wypełnienie formularza i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.


Art. 5
Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń, zgodnie z którymi:
a) Użytkownik Serwisu zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia,
b) Użytkownik Serwisu dobrowolnie przystąpił do korzystania z Serwisu,
c) dane Użytkownika Serwisu zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
d) Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów związanych z funkcjonowaniem Serwisu.


Art. 6
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników Serwisu. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną.


Art. 7 

Prawa własności intelektualnej do większości treści dostępnych w Serwisie, zwłaszcza prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów i szablonów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi.

Użytkownik ma prawo do wykorzystywania wszelkich materiałów i informacji zamieszczonych w ramach Serwisu kody-rabatowe.info jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.


Art. 8
Regulamin jest dostępny pod adresem kody-rabatowe.info/regulamin


Art. 9
Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.


Art. 10 
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.